किबोर्डको कोदाली

मध्यरातपछि
बिहान नहुन्जेल,
काँचो आँखा
उँघ्दो मन,
प्रसारणका खेताला .....
टेलिभिजनको मेलोमा
किबोर्डको कोदाली
खन्दै छु ।