मर्जी

साउनको झरी,
माघको झरी,
दुवैका यादहरू छन;
कुन चाहिंमा भिजूँ म,
मर्जी मेरै चल्छ-
कल्पनामा ।

No comments:

Post a Comment