हतारमा छ

उठ्न,
उज्यालो होईन
आलार्म बज्नु पर्छ ;
खान,
भोक होईन
घडिको सुइ घुम्नु पर्छ ;
छलफल, भेटघाट....
ल, अनलाईन बसौ न !
माया प्रेम.....?!
अँ.....
त्यो किबोर्ड,मोनिटर
की तारमा छ,
सरि यार
जिन्दगी,
अलि हतारमा छ !

No comments:

Post a Comment