एक दिन / एक समय

कुनै दिन

कुनै समय

तिमी लड्यौ

म हाँसेँ,

कुनै दिन

कुनै समय

म लडेँ

तिमी हाँस्यौ,

तर के थाहा

एक दिन

एक समय

हामी दुवै लडौँला,

त्यसबेला

दुनियाँ हाँस्दै हुनेछ ।

मर्जी

साउनको झरी,
माघको झरी,
दुवैका यादहरू छन;
कुन चाहिंमा भिजूँ म,
मर्जी मेरै चल्छ-
कल्पनामा ।