एक्लोपन

आफुले नरोजेको कुरा
आफुले नखोजेको कुरा
किन अङगाल्न खोज्दैछौं
किन प्यारो मान्दैछौं,
यो एक्लोपन !
अमुर्त कला जस्तै 
नबुझिने मन,
हेर्यो ... फर्कियो ;
बादलका टुक्रा जस्ता
'नमिल्दा समानता'
अजिब समयको 'प्लट'  ;
चैतमा ,
कस्तो खहरे यो ;
सबै भढारिदियो
सबै बगाइदियो
माया जति,
बाँकी रह्यो
नरोजेको कुरा
नखोजेको कुरा
यो एक्लोपन !

1 comment: