कती भनौँ

यो जेठको धूपमा
शितल बादलको रुपमा,
कल कल मुलको पानी
पिउँदै जानी नजानी
रसाउँदै यो आँत
प्रीय.....
खोलन दिलको बात !
तारा आकाशका
एक्लै कती गनौँ,
आउन सङ्गै
म मात्र कती भनौँ !

1 comment: