सुन्दरता

न बैंसको उन्मुक्तता
न यौबनको मादकता
न जवानीमा मोहकता
म देख्छु फेरी पनि 
उनको सुन्दरता !
न उछ्रिन्खल आधुनिकता
न पुरातन संकीर्णता
न हीउँ जस्तो चेहरा
म देख्छु फेरी पनि 
उनको सुन्दरता !
एउटा आम सरलता
चेहरामा निर्दोशता
मनको मधुर्यता
म देख्छु फेरी पनि 
उनको सुन्दरता !

No comments:

Post a Comment