जुट्पत्ति

यो मनको जुट्पत्तिमा
जोकर लगाउन मन छैन
बाजी नभए नहोस् 
जित- हारको के कुरा
मायाको खालमा 
जे पनि हुन्छ !

No comments:

Post a Comment