जनताका समाचार हुन्नन ?

प्रत्येक समाचारहरुलाई 
लगाइदिएर हत्कडी,
हामीले दिनदिनै भोग्ने
दु:खको हिरासतमा जाकेर, 
एउटा 'लेबल' टाँस्न मन छ
तीनका हेड्लाइनका टाउकामा
" जनताका समाचार हुन्नन ? "

No comments:

Post a Comment