ग्रहण

एउटा ग्रहण,
टाइममा लाग्यो
अर्को ग्रहण,
बे टाइममा लाग्यो
ग्रह हरु आमने सामने हुँदा
सीधा रेखामा पर्दा
बस्छ रे
कालो धब्बा !
दुई मनको सीधा रेखा
कहिल्यै सोझिएन ,
मिलाऊं न अझै भनेर
कहिल्यै  सोधिएन,
त्यसैले  त कहिले काहीं ,
बे टाइम मै
लाग्दो रहेछ  ग्रहण ,
आकाशको ग्रहण के  ग्रहण
मनको ग्रहण पो ग्रहण ;
उज्यालीन नसक्ने ,
सधै अँधेरो ,
बे टाइमको !