खेलौँ !

सानु ...आउ, 
बजेट-बजेट खेलौँ 
सरकार-सरकार खेलौँ 
बार्ता-बार्ता खेलौँ ;
बानेश्वोरको ठुलो घरभित्र 
ठुलाहरु खेल्छन ,
हामी बाहिरै खेलौँ
खेलाची नै त हो सबै
आउ, संबिधान संबिधान खेलौँ !


यत्रा मिडिया छन, 
हाम्रो रमाइलो नि पक्कै देखाउँछन  
आउ, संबिधान संबिधान खेलौँ !