मजा

खुला छोड्नुमा के मजा 
जति 
कैदी बनाउनुमा छ,
यो मन त यसै सुर्किदिन्छ 
कहिले यसै फुर्किदिन्छ 
हाए ...कति नाजुक, कति भावुक 
रिसाए हुन्थ्यो बरु 
मजा, यसलाई मनाउनुमा छ 
मजा, कैदी बनाउनुमा छ !    

1 comment: