भोलीएक भारी सपना
किस्ताबन्दीमा देख्दै,
एका बिहानै जानु छ छोप्न
पल्लो डाँडाबाट उदाउने सुर्य,
चिप्लेटी खेल्दै हिउँमा
धुँवा जस्तै एक मुस्लो बाफ
घोल्नु छ...
एउटै कफी कप भित्र, मायाँले |
पर्दा लगाईदिएर समाजको एक पाटोलाई
प्रोजेक्टर सोझ्याउनु छ 
अर्को सुन्दर द्रिश्यमा 
जहाँ हुने छैनन 'कुरुप सब-टाइटल'
ढोँगी सामाजिक रितीथितीको !

No comments:

Post a Comment