बुझाई


कि प्रेम गर्नु,

कि त लेख्नु,

दुवै नगर्नु |


कुहिरोको कागले

कि कुहिरो चिन्दछ,

कि त आफ्नो गुड !

No comments:

Post a Comment