सत्यता


"तिमि,
अत्यन्त सुन्दर छौ प्रिय" |

मैले सानैमा पढेको 
सुन्दर झुटले 
पाप लाग्दैन |
कति देउता त 
आँफै भुक्तभोगी छन् !


No comments:

Post a Comment