रफ - सफ
खेस्रा गर्दागर्दै
धेरै सकिए
जिन्दगीका नोटबुक,
अब कोर्नु छ
सफेद पानामा
एउटा सिङ्गो जीवन |