चाबी


थोत्रो स्कुलको 
सबै ताला खोल्ने 
एक झुप्पा चाबी  बोकेर 
पुरानो कमिज र पाइन्टमा 
सबेरै आउने पालेदाई 
भएको छु म,
जो कहिल्यै 'पास र फेल' हुन पर्दैन |

कुन ढोकाको ताला 
कुन चाबीले खोल्छ, थाहा छ 
तर आँफु कुन कोठामा पस्ने 
थाहा छैन |  

No comments:

Post a Comment